Op zoek naar Goede Genade?

Vrije inloopavonden

2e vrijdag van de maand

Tussen 20:00-21:30 uur

Bloemstraat 18, Elburg

Welkom voor koffie, gesprek en gebed

Genade is Gods zachte hand die je leidt naar de waarheid

Ervaar Goede Genade

Diensten

Laatste vrijdag van de maand

Inloop 19:30 uur
Aanvang 20:00 uur

Bloemstraat 18, Elburg

Welkom voor ontmoeting, zang en onderwijs

Meer over Goede Genade

Achtergrond

Goede genade is in april 2019 gestart en we verlangen naar meer Van God in ons leven maar ook in het leven van u / jou. We willen uitgroeien tot een krachtige beweging in onze omgeving die gegrepen is door de liefde van God.

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen Hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing
Jesaja 53:4,5

We willen in de kracht van de Heilige Geest dienstbaar zijn om Gods liefde, genade en Zijn waarheid door te geven aan de mensen om ons heen

Onze focus ligt op innerlijk herstel, genezing en bevrijding.

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft zult u werkelijk vrij zijn. Dat is ons verlangen voor u / jou

U / jij  bent meer dan welkom.