UItnodiging om 2020 goed te beginnen door mee te doen met 5 dagen bidden en vasten

5 dagen bidden en vasten 2020

Plaats: Rehoboth, Bloemstraat 18 Elburg (oude stad)
Start: woensdag 1 januari 16.30 uur
Afsluiting: zondagmorgen 5 januari

2 Kronieken 7: 14 Als mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.

Al weer voor de derde keer organiseren we aan het begin van het jaar een week van bidden en vasten. Juist aan het begin van een nieuw jaar om onze plek in te nemen en onze voeten verwachtingsvol op het komende pad te plaatsen…..  De meeste mensen hebben verlangens, intenties en voornemens, maar het valt vaak niet mee om dit in praktijk te brengen. Door mee te doen met bidden en vasten laat je zien, dat je het meent. Je hebt een diep verlangen om het verschil te maken, door God centraal te stellen in je leven. Door samen met andere christenen op de knieën te gaan, samen te vasten maak je het verschil. Samen maken we God groot en zullen we bolwerken slechten.  

We nemen aan het eind van deze gebedsweek tijd voor proclamatie en het uitspreken van onze verwachtingen voor het komende jaar. De eerste twee keer hebben we dit vanaf de Woldberg (bij ’t Harde) gedaan en ook dit jaar kiezen we hiervoor een strategische plek waar we samen avondmaal gaan vieren. Op zondagmorgen sluiten we af met een feestelijke dienst met een maaltijd tot besluit. Hierbij zullen ontmoeting en bemoediging centraal staan, vanuit onze verbondenheid met Koning Jezus. We hopen dat deze week een diep verlangen wakker maakt, waardoor we ons leven op het altaar van God willen leggen en God weer zichtbaar wordt in ons land net zoals dat gebeurde bij Elia op de Karmel.

We zien ernaar uit.

Van harte welkom om mee te doen. Houd Facebook en de website in gaten voor meer info.

Zegengroet John, Mery en Marianne

Meer berichten?

Overzicht